Artikujt e shënuar me * janë të domosdoshëm (unless stated otherwise)

Weak
Normal
Strong